ارتباط خواب و رویا با بدن های ما | بلاگ

ارتباط خواب و رویا با بدن های ما

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

 

روياها در کالبد بدني و اثيري چگونه اند؟

ما هفت بدن داريم بدن مادي اثيري ستاره اي ذهني روحاني كيهاني و نيرواني.هر بدني روياي خود را داراست. در روانشناسي بدن مادي را به عنوان خودآگاه بدن اثيري را به مثابه ناخودآگاه و بدن ستاره اي را تحت عنوان ناخودآگاه جمعي مي شناسند.

    بدن مادي روياهاي خود را مي آفريند.اگر معده ات دچار آشوب باشد نوع خاصي از رويا آفريده مي شود.اگر مريض باشي تب داشته باشي بدن مادي روياي خاص خود را مي آفريند.يك چيز قطعي است رويا به سبب يك نا آسودگي يك ناآرامي خلق شده است.

    روياي جسمي مي تواند حتي از بيرون هم برانگيخته شود.تو خوابيده اي و اگر پارچه مرطوبي دور پاهيت باشد شروع مي كني به خواب ديدن مثلا خواب مي بيني در حال عبور از يك رودخانه اي .

    در نخستين بدن تو نه در فضا مي تواني سفر كني ونه در زمان.تو به موقعيت مادي ات و ساعتي خاص محدود هستي .بدن مادي ات در اين زمان و فضاي خاص مي تواند خواب ببيند.

    بدن دوم اثيري به طريق خود خواب مي بيند.بدن اثيري مي تواند در روياها سفر كند.امكان زيادي وجود دارد كه بدن اثيري كالبدت را ترك كند..وقتي آنها را به ياد مي آوري به عنوان يك رويا به يادآورده مي شوند ولي به همان معنانيستند كه در روياهاي بدن مادي دارند.

     بدن اثيري مي تواند هنگامي كه خواب هستي از كالبدت خارج شود .بدن مادي همانجا خواهد بود ولي بدن اثيري ات مي تواند خارج شده و در فضا سفر كند.فضاي محدود كننده اي براي آن وجود ندارد.مسافت براي بدن اثيري در ميان نيست..اگر از بدن اتري يا اثيري خود آگاه شوي روياهاي مرتبط با آن بدن خودآگاه مي شوند.

    روياهاي اثيري هم مي توانند از بيرون برانگيخته شوند.يك كلمه خاص وقتي در مركز اثيري بطور مكرر تكرار شود مي تواند روياهاي اثيري بيافريند.شيو ه هاي ديگري هم هست مثلا صو فيان براي اين موضوع از عطر خاص استفاده مي كنند.

    وقتي كسي عميقا در مراقبه فرو مي رود و رنگها عطر ها و صداها و موسيقي مطلقا ناشناخته اي را تجربه مي كند اينها نيز رويا هستند .روياهاي بدن اثيري.

از دنياي خوابها و روياهايتان چه مي‌دانيد؟ 

    

    بسيارند صبح‌هايي كه از خواب بيدار شده‌ايم و تنها يك تصوير مبهم از خواب شب گذشته جلوي چشمانمان است‌. و كلافه‌تر مي‌شويم وقتي كه هر چه فكر مي‌كنيم و چيزي به خاطر نمي‌آوريم و يا ممكن است تمام خواب را به صورت واضح و تمام رنگي ببينيم و دنبال كتاب تعبيرخواب باشيم و با دلهره زياد به دنبال تعبير خوابمان مي‌گرديم و قلباً آرزو مي‌كنيم كه اي كاش تعبير بدي نداشته باشد. به راستي راز اين خواب ديدن چيست و چرا اينقدر به آن اعتقاد داريم‌؟ آيا از ماهيت واقعي خواب ديدن اطلاعي داريد. دانشمندان سالهاست كه در مورد خواب ديدن و صحت آن در حال تحقيق و آزمايش هستند. روياها برگرفته از حوادث‌، تجربه‌ها و اتفاقات زندگي ما هستند با وجود تمامي خصوصيات عجيب و شگفت‌انگيز. خوابهاي ما تا زماني كه خواب مي‌بينيم براي ما همانقدر واقعي هستند كه حوادث و تجاربي كه در بيداري براي ما به وقوع مي‌پيوندند. رويا پديده‌اي است كه اساس آن بر فعاليت‌هاي شناختي مغز در حين خواب استوار است‌. اما به دليل اين كه مغز هرگز نمي‌خوابد و روان ما شب و روز در حال كار كردن مي‌باشد روياهاي ما همانطور از قدرت احساسي‌، حواس و تصورات برخوردارند كه زندگي ما در حال بيداري شامل آنها مي‌باشد. پس از سالها آزمايش و تحقيق‌، دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند كه محتوي خواب‌ها به حقايق بسيار نزديك است و «من در خواب‌» يا «من در بيداري‌» از رابطه بسيار نزديك‌تري نسبت به هم از آنچه كه تاكنون فكر مي‌كردند، برخوردار است‌. مثلاً وقتي در خواب مي‌بينيد كه عزيزي را از دست داده‌ايد و ناراحت مي‌شويد و گريه مي‌كنيد اين دقيقاً همان كاريست كه در بيداري انجام مي‌دهيم‌. خواب ديدن تجربه و اتفاقي است مانند ديگر تجربه‌ها و حوادث زندگي و همانطور كه ما تلاش مي‌كنيم كه از تجربه‌هاي بيداري زندگي درس بگيريم مي‌توانيم با هشياري‌، خودآگاهي رويا را با خودآگاهي بيداري برابر بدانيم زيرا افكار طبيعي روزانه دسترسي به همان ديدگاه‌ها و نقطه نظرها را امكان‌پذير مي‌سازد كه هوشياري و خودآگاهي در خواب و رويا. 

    بسياري از خوابهايي كه مي‌بينيم از فعاليت روزانه ما تأثير مي‌گيرند و نه تنها عملكرد روزانه بلكه بسياري از بيم و اميدهايي كه در زندگي داريم نيز در روياهاي ما بي‌تأثير نيستند. 

 شعر و داستان/امین فرومدی

 ادبیات ایران و جهان

منبع-بلاگ ماهانتا

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت: 0:42